Procedure van inschrijving

De inschrijving voor de diverse projecten verloopt via de website van School en Cultuur.                                                                              School en Cultuur is hierin de bemiddelaar, maar is niet verantwoordelijk voor de gemaakte afspraken.

Als een school de gemaakte afspraak niet nakomt, dan kan de aanbieder de kosten hiervoor in rekening brengen bij de desbetreffende school. Dit in overleg met School en Cultuur.

De lessen die bij een activiteit horen worden door de school voorbereid voordat de aanbieder op school komt voor de afsuitende les. Is dit niet gebeurd, dan kan de aanbieder ervoor kiezen om de afsluitende les op een ander moment te geven. Ook dan zal de gemiste les door de aanbieder in rekening worden gebracht.

Het is de bedoeling dat de leerkracht aanwezig is in de les die door de aanbieder gegeven wordt. De leerkracht zal ook bij de activiteit betrokken worden en de les zal met de leerlingen en de leerkracht worden nabesproken.