Logo School & Cultuur Veenendaal

In het programma School en Cultuur verzorgen wij het aanbod van diverse culturele educatieve projecten voor alle leerjaren in het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO). Momenteel is het programma VO nog in ontwikkeling. Dit komt binnenkort beschikbaar.

Maak hieronder eerst een keuze

School en Cultuur Veenendaal

dé vindplaats voor cultuureducatie

Verbindt Cultuur en Onderwijs

School en Cultuur Veenendaal

Met het programma School en Cultuur verzorgen wij het aanbod van diverse culturele educatieve projecten voor het Primair en Voortgezet onderwijs.

Wij werken samen met de Veenendaalse culturele instellingen, diverse aanbieders, Kunst Centraal en het LEU (Landschap Erfgoed Utrecht).

De projecten besteden aandacht aan actieve, receptieve en reflectieve werkvormen en bevatten de volgende disciplines: drama, muziek, dans, beeldende vorming, literatuur, multimedia en cultureel erfgoed.

Voor het programma School en Cultuur Veenendaal is Muziekschool de Muzen penvoerder voor de gemeente.