• Profiel Bouwen

  Het profiel bouwen is een project waarbinnen de leerlingen met verschillende kunstdisciplines in aanraking komen.
 • Profiel Erfgoed A

  In het profiel Erfgoed A wordt gewerkt vanuit het lokale verleden.
 • Profiel Erfgoed B

  In het profiel Erfgoed B is onze cultuur uit het verleden goed zichtbaar.
 • Profiel 21-eeuwse vaardigheden

  Dit profiel voorziet vooral in innovatie, waarbij de leerling als wereldburger centraal staat.
 • Profiel Educatief theater

  In samenwerking met theater de Lampegiet is hier het aanbod van de Werkgroep Educatief Theater te zien.

Welkom op de cultuurplek van Veenendaal

  Het programma School en Cultuur is een programma waarin een aanbod van diverse culturele educatieve projecten voor alle leerjaren in het primair onderwijs is opgenomen.

  Wij werken samen met de Veenendaalse culturele instellingen, diverse aanbieders, Kunst Centraal en LEU (Landschap Erfgoed Utrecht).

  De projecten besteden aandacht aan zowel actieve en receptieve als reflectieve werkvormen en bevatten de volgende disciplines: drama, muziek, dans, beeldende vorming, literatuur, multimedia en cultureel erfgoed.

  Voor het programma School en Cultuur Veenendaal is Muziekschool de Muzen penvoerder voor de gemeente.

  Centrale doelstellingen van het programma zijn:

  1. De leerlingen in de gemeente Veenendaal Cultuur Educatie met Kwaliteit te bieden en deze te verbeteren.
  2. De professionalisering en verbetering van cultuureducatie door middel van deskundigheidbevordering.
  3. Het versterken van de relatie tussen scholen en de (lokale) culturele omgeving.

   

  De website

  Alle profielen hebben in de basis een multidisciplinaire doorlopende leerlijn.

  De kerndoelen 53,54,55, van het primair onderwijs, zijn als handvat gebruikt om vorm te geven aan de projecten per groep.

  Voor verdere uitleg en impressies omtrent het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in Veenendaal, verwijzen wij naar de downloads op deze site of onze Facebookpagina.

  In het algemeen geldt per project binnen de profielen een prijs van €3,50 per leerling. Als een school voor  groep 1 t/m 8 een volledig profiel afneemt , wordt een School Gebonden Budget toegekend van €500,00 (per brinnummer of een extra budget van €500,00 bij een minimum van 350 leerlingen per school). Dit wordt verrekend bij de eindafrekening aan het eind van het schooljaar.

  De reserveringswebsite van het afgelopen seizoen is nog in te zien op 2016.schoolencultuurveenendaal.nl

  Het Uitvoeringsplan 2017-2020 is hier te vinden.

   

  Nascholingsprogramma

  Inschrijving nascholing 2017 - 2018 

   

  Bekijk alle profielen

  Losse lessen

  Zoekt u iets extra's voor muziek, dans, drama, beeldende kunst, erfgoed, literatuur of multimedia voor uw leerlingen. Klik hieronder dan op uw gewenste discipline.

  Aanbieders

  Hieronder vindt u een overzicht van de aanbieders van cultuureducatie in Veenendaal. 

  Door op hun naam te klikken ziet u hun persoonlijke cultuureducatie aanbod.