School en Cultuur Veenendaal

Op deze website is het culturele aanbod voor alle basisscholen in Veenendaal te vinden.

In het programma School en Cultuur verzorgen wij het aanbod van diverse culturele educatieve projecten voor alle leerjaren in het primair onderwijs, ongeacht de identiteit van de school.

Wij werken samen met de Veenendaalse culturele instellingen, diverse aanbieders, Kunst Centraal en het LEU (Landschap Erfgoed Utrecht).

De projecten besteden aandacht aan actieve, receptieve en reflectieve werkvormen en bevatten de volgende disciplines: drama, muziek, dans, beeldende vorming, literatuur, multimedia en cultureel erfgoed.

Voor het programma School en Cultuur Veenendaal is Muziekschool de Muzen penvoerder voor de gemeente.

Ons doel is:

  1. Alle leerlingen in de gemeente Veenendaal te laten genieten van ons basisprogramma en van Cultuur Educatie met Kwaliteit
  2. Alle leerkrachten te ondersteunen bij het bieden van die cultuureducatie door het aanbieden van inspirerende activiteiten voor de leerlingen en coaching of scholing voor de leerkrachten zelf.
  3. Ervoor te zorgen dat de lokale culturele omgeving en het onderwijs elkaar goed weten te vinden.

Corona:

In verband met de aangepaste regelgeving rondom Corona kan het zijn dat bezoeken aan instellingen anders lopen dan u normaal gesproken gewend bent.

De groepsgrootte zal bij diverse projecten worden aangepast en omdat er bij een aantal instellingen gewerkt wordt met vrijwilligers kan ook daar het beleid iets anders zijn.

Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Corona houden de instellingen ons en de scholen op de hoogte van de protocollen hieromtrent.

Gemeente Veenendaal
De Muzen
Landschap Erfgoed Utrecht
Kunstcentraal
Jeugdfonds sport en cultuur

Kosten

De school betaalt voor ieder project €3,50 per leerling.  

Als de school voor alle groepen een project afneemt wordt er bij de afrekening aan het einde van het schooljaar een korting tot maximaal €500,00 per brinnummer gegeven bij een leerlingenaantal tot 350 leerlingen. Boven de 350 leerlingen krijgt de school tot maximaal tweemaal €500,00.

Vanwege Corona is dit schooljaar anders verlopen dan anders waardoor we genoodzaakt zijn om van de gebruikelijke richtlijnen af te wijken. De factuur zal daarom anders zijn dan gebruikelijk.