Over ons

 

In het programma School en Cultuur verzorgen wij het aanbod van diverse culturele educatieve projecten voor alle leerjaren in het primair onderwijs, ongeacht de identiteit van de school.

Wij werken samen met de Veenendaalse culturele instellingen, diverse aanbieders, Kunst Centraal en het LEU (Landschap Erfgoed Utrecht).

De projecten besteden aandacht aan actieve, receptieve en reflectieve werkvormen en bevatten de volgende disciplines: drama, muziek, dans, beeldende vorming, literatuur, multimedia en cultureel erfgoed.

Voor het programma School en Cultuur Veenendaal is Muziekschool de Muzen penvoerder voor de gemeente.

Centrale doelstellingen van het programma zijn:

  1. De leerlingen in de gemeente Veenendaal Cultuur Educatie met Kwaliteit bieden.
  2. De professionalisering en verbetering van cultuureducatie door middel van deskundigheidsbevordering.
  3. Het versterken van de relatie tussen scholen en de (lokale) culturele omgeving.