Logo School & Cultuur Veenendaal

In het programma School en Cultuur verzorgen wij het aanbod van diverse culturele educatieve projecten voor alle leerjaren in het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO). Momenteel is het programma VO nog in ontwikkeling. Dit komt binnenkort beschikbaar.

Maak hieronder eerst een keuze

Disclaimer

Disclaimer

Beperkte aansprakelijkheid
School en Cultuur Veenendaal spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van School en Cultuur Veenendaal.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan School en Cultuur Veenendaal nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende (beeld)materialen liggen bij School en Cultuur Veenendaal, of de desbetreffende fotograaf of filmmaker. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van School en Cultuur Veenendaal, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.