Terug naar dramaoverzicht

Drama

Drama in de klas

Hét project waar creativiteit en gevoel de hoofdrol speelt

Thema: STERALLURES en PLANKENKOORTS

 Werkvorm:

·         De eerste les bestaat uit een klassikale introductie, waarin kennis gemaakt wordt met de dramadocent en wordt ingegaan op wat drama is, de vorm, het doel en het thema.

·         De klas/groep wordt gesplitst in twee subgroepen.

·         De eerste subgroep volgt in 4 weken de dramalessen van elk één uur waarin onder leiding van de dramadocent de leerlingen actief bezig zijn met toneelspel.

·         Tegelijkertijd zal aan de tweede subgroep in een andere ruimte onder leiding van de eigen leerkracht worden gewerkt aan het realiseren van het toneelbeeld en het productieproces.

·         Na deze 4 weken wisselen de subgroepen, zodat elke groep in 8 weken het hele programma heeft doorlopen.

·         De lessen Drama en Productie/Toneelbeeld leiden uiteindelijk tot een eindpresentatie.

·         Op deze wijze ontstaan 2 verschillende presentaties over hetzelfde thema die de specifieke input van de leerlingen kenmerkt.

 

Samenvattend:

10 lessen waarvan:  1 introductie les voor de gehele klas/groep

                              2 x 4 lessen Drama binnen het thema

                              2 x 4 lessen Productie en Toneelbeeld

                              2 x Presentatie.

Doelgroep:

·         Leerlingen uit groep 5, 6 of 7.

 

De mogelijkheid bestaat ook om een selectie te maken, door de schoolleiding, uit de 3 groepen van leerlingen:

·         die deze lessen ongeacht hun talent, kunnen benutten om de persoonlijke ontwikkeling te ondersteunen.

of

·         die gevoel en talent hebben voor drama en dat verder willen ontwikkelen.

 

Doelen waarnaar gestreefd wordt:

·         Verkennen van toneel en drama-vaardigheden

·         Leren samenwerken

·         Bevorderen van creatieve en sociale inzichten

·         Het ontwaken van persoonlijk talent.

 

 Bij interesse is het aan te bevelen contact te leggen met Gaby Jansen voor nadere informatie.

Verder maatwerk is in overleg vanzelfsprekend mogelijk.                       

Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van TULE  Kerndoel 54.

 

Drama in de klas

Data

startdatum in overleg met Gaby Jansen

Groep

5 t/m 7

Aantal lessen

10 lessen inclusief presentatie

Benodigde tijd

60 minuten per les

Kosten

€3,50 per leerling

Aanbieder

Gaby Jansen

Vul het onderstaande formulier in om deze les te reserveren bij de aanbieder. De ingevulde datum zal worden voorgesteld bij de aanbieder. Deze kan hier akkoord op geven. U wordt op de hoogte gehouden via e-mail.