Logo School & Cultuur Veenendaal

In het programma School en Cultuur verzorgen wij het aanbod van diverse culturele educatieve projecten voor alle leerjaren in het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO). Momenteel is het programma VO nog in ontwikkeling. Dit komt binnenkort beschikbaar.

Maak hieronder eerst een keuze

Terug naar multimediaoverzicht

Multimedia

Junior Dijkdenkers

Hoe wil jij dat de Grebbedijk er in de toekomst uit ziet?

In dit vakoverstijgende project bedenken leerlingen hoe volgens hen de Grebbedijk aantrekkelijk gemaakt kan worden. Deze visie formuleren ze in een korte tekst die ze in beeld brengen in een stopmotionfilm.

Stopmotion is een animatietechniek waarbij plaatje voor plaatje tekeningen, uitgeknipte plaatjes, klei of voorwerpen gefotografeerd worden zodat er een film ontstaat.

Deze lessen zijn vooraf gegaan met een aantal lessen over de dijk, de functie van de dijk en het verhaal van de overstroming in 1855. Bij het project is een lesbrief beschikbaar op de website www.grebbedijk.com. Het project is  tot stand gekomen in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe, in samenwerking met Lookman Erfgoed en Cultuur. De doelstelling van Waterschap Vallei en Veluwe is om gebruikers te betrekken bij de planontwikkeling van de Grebbedijk.

Junior Dijkdenkers

Data

van april t/m oktober

Groep

7,8

Aantal lessen

1 les van 180 minuten

Benodigde tijd

Voorafgaand aan de les in stopmotion worden er 5 lessen van 30 - 45 minuten door de leerkracht gegeven.

Kosten

€4,00 per leerling

Aanbieder

Beatrijs filmt op school

Vul het onderstaande formulier in om deze les te reserveren bij de aanbieder. De ingevulde datum zal worden voorgesteld bij de aanbieder. Deze kan hier akkoord op geven. U wordt op de hoogte gehouden via e-mail.