Logo School & Cultuur Veenendaal

In het programma School en Cultuur verzorgen wij het aanbod van diverse culturele educatieve projecten voor alle leerjaren in het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO). Momenteel is het programma VO nog in ontwikkeling. Dit komt binnenkort beschikbaar.

Maak hieronder eerst een keuze

Terug naar drama / theateroverzicht

Drama / Theater

Eerlijk Evenwicht

Let op: per school kan er maar voor één MOMO project worden ingeschreven!

Gelijkheid is het altijd blijven zoeken naar een evenwicht.’

Wil jij als bovenbouwleerkracht artistiek bezig zijn met je klas en vind je het belangrijk dat je leerlingen bewust worden van ieders mogelijkheden en talenten?

Wij zijn MOMO Theaterwerkplaats en samen met onze deelnemers (mensen met een verstandelijke beperking) willen wij de leerlingen van groep 7 en 8 uitdagen om samen het thema Gelijkwaardigheid te onderzoeken en te ontdekken.

Alle mensen willen zelf bepalen hoe ze leven. Je wilt zelf kiezen welke kleren je draagt, wat je eet, waar je van houdt en wat je mening is. Daarnaast hebben we ook een verlangen om ons te verbinden aan anderen want zonder die ander waarmee je kunt lachen, die je kunt vertrouwen, op wie je boos en kwaad kunt zijn, wordt het onleefbaar. 

Mensen hebben een drang naar autonomie maar we willen ook verbonden zijn met anderen. Het is vaak lastig om daar een balans in te vinden, om vrij te zijn en gelijkwaardig tegelijkertijd.

Door theater als kunstvorm te kiezen creëren wij een bijzondere samenwerking tussen de MOMO deelnemers en de leerlingen. 

Door samen theater te spelen en te maken leren wij elkaar kennen en kunnen we elkaar inspireren. Daarnaast dragen wij bij aan de inclusieve samenleving. In een inclusieve samenleving zijn er geen speciale voorzieningen voor mensen met een beperking. Alle voorzieningen zijn toegankelijk voor iedereen.

Door de theaterervaring van de MOMO deelnemers en door hun eerlijkheid en oprechtheid creëren we een sfeer waarin er ruimte is voor ieders creatieve ideeën. 

Samen werken wij toe naar een theatrale presentatie die kan worden getoond aan de rest van de school, docenten en ouders.

Wij plannen graag vier donderdagmiddagen in om samen te werken.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@momotheaterwerkplaats.nl.

HOPELIJK TOT ZIENS

Eerlijk Evenwicht

Data

in overleg

Groep

7,8

Aantal lessen

4 lessen op school en/of bij MOMO Theaterwerkplaats

Benodigde tijd

4 dagdelen op een donderdag

Kosten

€4,00 per leerling

Aanbieder

Momo theaterwerkplaats

Vul het onderstaande formulier in om deze les te reserveren bij de aanbieder. De ingevulde datum zal worden voorgesteld bij de aanbieder. Deze kan hier akkoord op geven. U wordt op de hoogte gehouden via e-mail.