Terug naar dramaoverzicht

Drama

Durven vraagt MOED

"Mislukken is onbelangrijk,

het vergt veel moed om jezelf voor gek te zetten".

-Charlie Chaplin-

Wij zijn MOMO Theaterwerkplaats en samen met onze deelnemers (mensen met een verstandelijke beperking) willen wij de leerlingen van groep 7 en 8 uitdagen om het thema MOED te onderzoeken en te ontdekken via het spel van theater.

Er is MOED voor nodig om jezelf te durven zijn, je uit te spreken, je te verzetten en te durven twijfelen aan je eigen mening. Ook is er MOED nodig om voor de ander op te komen of juist open te staan voor de mening van anderen.

Door theater als kunstvorm te kiezen creëren wij een bijzondere samenwerking tussen de MOMO deelnemers en de leerlingen. Door het samen spelen en maken van theater leren wij elkaar kennen en kunnen we elkaar inspireren. Daarnaast dragen wij bij aan de inclusieve samenleving. In een inclusieve samenleving zijn er geen speciale voorzieningen voor mensen met een beperking. Alle voorzieningen zijn toegankelijk voor iedereen.

Door de theaterervaring van de MOMO deelnemers maar ook door hun puurheid kan iets heel moois ontstaan.

Samen werken wij toe naar een presentatie die kan worden getoond aan de rest van de school, docenten, ouders en/of andere klassen. Wij plannen graag vier dagdelen in op donderdagen om samen te werken.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@momotheaterwerkplaats.nl.

Durven vraagt MOED

Data

september tot juli op donderdagen

Groep

7 en 8

Aantal lessen

4 dagdelen op donderdagen

Benodigde tijd

4 maal een dagdeel

Aanbieder

Momo theaterwerkplaats

Vul het onderstaande formulier in om deze les te reserveren bij de aanbieder. De ingevulde datum zal worden voorgesteld bij de aanbieder. Deze kan hier akkoord op geven. U wordt op de hoogte gehouden via e-mail.