Terug naar dramaoverzicht

Drama

Durven vraagt MOED (alternatief programma vanwege Corona)

"Mislukken is onbelangrijk,

het vergt veel moed om jezelf voor gek te zetten".

-Charlie Chaplin-

ALTERNATIEF PROGRAMMA VANWEGE CORONA

Wij zijn MOMO Theaterwerkplaats en samen met onze deelnemers (mensen met een verstandelijke beperking) willen wij de leerlingen van groep 7 en 8 uitdagen om het thema MOED te onderzoeken en te ontdekken via het spel van theater.

Wij stellen ons even aan jullie voor: https://youtu.be/-23yWba39FQ

Er is MOED voor nodig om jezelf te durven zijn, je uit te spreken, je te verzetten en te durven twijfelen aan je eigen mening. Ook is er MOED nodig om voor de ander op te komen of juist open te staan voor de mening van anderen.

Iedere week ontvangt de klas een 'les'video (6-8 minuten) die naar eigen invulling ergens in de week in de klas kan worden uitgevoerd. Het zijn opbouwende lesvideo's waarmee wij de klas in 5 lessen kort laten kennismaken met theater, theater spelen en maken aan de hand van het thema MOED. We starten met een beeldende theatervorm en werken naar een eigen gemaakt scene die in de klas kan worden gefilmd. Wij hopen dat wij elkaar minimaal 1 keer kunnen ontmoeten fysiek en anders via ZOOM. Dan kunnen we de resultaten van de klas delen met onze deelnemers en ervaringen uitwisselen.

Als Warming-up gaan de deelnemers in de video's in verschillende stappen de zelfgemaakte 'MaCorona' dans aanleren. Deze dans is geinspireerd op de Corona bewegingen die op dit moment van ons verwacht worden, zoals afstand houden en handen wassen. Aan het einde van de vijf filmpjes kan de klas die zelfstandig dansen.

Het maken van iedere les duurt ongeveer een uur. Het is natuurlijk maar net hoe het proces loopt in de klas. Je kunt er zoveel tijd aan besteden als je maar wilt.

Naast dat de leerlingen kennis maken met theater en gaan samenwerken binnen het thema MOED dragen wij gezamenlijk bij aan de inclusieve samenleving. In een inclusieve samenleving zijn er geen speciale voorzieningen voor mensen met een beperking. Alle voorzieningen zijn toegankelijk voor iedereen.

Door de theaterervaring van de MOMO deelnemers maar ook door hun puurheid kan iets heel moois ontstaan!

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@momotheaterwerkplaats.nl.

Durven vraagt MOED (alternatief programma vanwege Corona)

Data

Vanaf half maart 2021

Groep

7 en 8

Aantal lessen

5 lessen op school

Benodigde tijd

minimaal een uur per les

Kosten

€3,50 per leerling

Aanbieder

Momo theaterwerkplaats

Vul het onderstaande formulier in om deze les te reserveren bij de aanbieder. De ingevulde datum zal worden voorgesteld bij de aanbieder. Deze kan hier akkoord op geven. U wordt op de hoogte gehouden via e-mail.